מדד המחירים לצרכן | Consumer Price Index (CPI)

כלי כלכלי הבוחן את רמת המחירים הממוצעת של סל מוצרים (סחורות ושירותים) נצרך בנקודות זמן שונות במשק מסוים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש