מדד השקעה / תשואה כוללת | Total Return

שקלול כלל הרווחים וההפסדים הנובעים מהשקעה מסוימת (ריבית, חלוקת דיבידנדים וכו׳).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש