מדיניות מוניטארית מצמצמת | Contractionary monetary policy

פעולות שנוקט הבנק המרכזי כדי להקטין את כמות הכסף במשק (העלאת שווי הכסף, העלאת ריבית שתביא לצמצום צריכה/הוצאות ולהורדת מחירים).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש