מדיניות מוניטארית מרחיבה | Expansionary monetary policy

פעולות שנוקט הבנק המרכזי כדי להגדיל את כמות הכסף במשק (הורדת שווי הכסף, הורדת ריבית שתעודד את הצריכה ותביא גם להעלאת מחירים).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש