מודל שכפול הלוואות / הלוואות מחולקות (OTD) | Originate-to-distribute model

מודל עסקי שבמסגרתו המלווה מוכר את אותן הלוואות למספר גורמים. הכנסותיו מורכבות מעמלות שמשלמים הלווים, ולא התשלומים שלהם על ההלוואה עצמה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש