מונופול | Monopoly

מצב שבו למוצר או לשירות מסוים יש רק יצרן/ספק אחד. חסמים מונעים כניסה לשוק ואין תחליפים מספיק טובים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש