מוסדות פיננסיים לפיתוח קהילות | Community Development Financial Institutions (CDFIs)

מוסדות פיננסיים המספקים שירותים לאוכלוסיות חלשות (בנקים לפיתוח קהילתי ואיגודי אשראי, לצד גורמים לא מוסדרים כגון קרנות הון סיכון).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש