מוסד פיננסי | Financial institution

עסק המספק שירותי הפקדות או משיכות כספים מחשבון נתון, נטילת הלוואה, השקעה או החלפת מטבע.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש