מועד הפירעון | Due date

מועד התשלום לנושה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש