מוצר בלתי סחיר | Absolute good

מוצר/שירות בעל ערך לא סחיר (גם כנגד מוצרים/שירותים בעלי ערך רב אחר).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש