מחזור עסקים / מחזור כלכלי | Business cycle

רמת הפעילות הכלכלית המשתנה במשק, לאורך תקופה הנמדדת מתחילתו של מיתון אחד ועד תחילתו של המיתון הבא.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש