מחיר השוק | Fair Market Value

הערך שעבורו אתה יכול לצפות באופן סביר לקנות או למכור פריט/נכס.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש