מחיר רצפה (בפיקוח ממשלתי) | Price floor

מחיר מינימלי – נקבע בצו ממשלתי – שניתן לגבות עבור מוצר/שירות.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש