מחיר שיווי משקל | Equilibrium price / Market price

המחיר שבו הכמות שסופקה והכמות המבוקשת שווים. הנקודה שבה עקומות ההיצע והביקוש מצטלבות.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש