מחיר תקרה (בפיקוח ממשלתי) | Price ceiling

מחיר מקסימלי – נקבע בצו ממשלתי – שניתן לגבות עבור מוצר/שירות.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש