מינוף | Leverage

יצירת/שימוש בחוב כדי להגדיל את היקפה של השקעה כלשהי (למשל – הלוואה לצורך השקעה).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש