מיתון | Recession

תקופה ממושכת של ירידה בפעילות הכלכלית – ייצור, צריכה, תעסוקה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש