מכירת אג״ח ממשלתיות | Government securities auction

מכירה של ניירות ערך ממשלתיים, שבמסגרתה מתקיימת תחרות על גובה התשואה שלהם.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש