מלווה קצר מועד (מק״מ) | Zero-coupon bond

אג”ח שנמכרת במחיר נמוך מערכה הנקוב, אינה משלמת תשלומי ריבית, אולם נפדית בערך נקוב במועד הפירעון שנקבע מראש (מכאן הרווח הפוטנציאלי הכרוך בה).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש