מניה רגילה | Common stock

חלק בבעלות של תאגידים ציבוריים (שותפות בהצלחה ובהפסד). בעלי מניות רשאים להצביע בנושאים המשפיעים על החברה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש