מס הכנסה | Income tax

מס המוטל על הכנסה (יחידים, עסקים), הן מעבודה (שכר, עמלות) והן שלא מעבודה (ריבית, דיבידנדים).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש