מעסיק | Employer

אדם או עסק המספקים עבודה תמורת תשלום כספי.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש