משאבי אנוש / שוק העבודה | Human resources

הכמות והאיכות של המאמץ האנושי המופנה לייצור של סחורות ושירותים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש