משבר כלכלי | Financial crisis

אירוע המאופיין בדרישה פתאומית רחבה לנכסים נזילים בטוחים המונעת מהמערכת הפיננסית, לרבות בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים, לפעול כרגיל.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש