משכורת / שכר | Salary / Wages

הכנסה המתקבלת עבור עבודה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש