משכנתה בריבית משתנה (ARM) | Option ARM (pay-option ARM)

הלוואה המאפשרת ללווה גמישות בהיקף התשלום החודשי של הקרן והריבית.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש