משכנתה שנייה | Second mortgage / Subordinate financing

משכנתה היא הלוואה כנגד נכס שכר משועבד (משכנתה ראשונה), ומכאן שהיא כפופה/משנית למשכנתה הראשונה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש