משכתנא מותאמת (ARM) | Adjustable-rate mortgage (ARM)

הלוואת דיור בתנאי ריבית משתנה (בהתאם למדדים שונות ולתנאים הכלכליים במשק).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש