משק סגור | Closed economy

מערכת כלכלית שלא מקיימת אינטראקציות עם גורמים חיצוניים לה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש