נגזר | Derivative

מכשיר פיננסי שערכו מבוסס על הערך הנוכחי של נכס בסיס כלשהו, כגון מניה או סחורה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש