נושה/מלווה/בעל חוב | Creditor / Holder / Lender

כל אדם או גוף שחייבים לו כסף.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש