נותן שירות פיננסי | Account Issuer

כל ישות משפטית (ממשלה, תאגיד, חברה) שמציעה לצרכן שירותים פיננסיים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש