נזילות / נכס נזיל | Liquid asset

נכס שניתן להפוך למזומן זמין בקלות יחסית, מבלי לאבד ערך משמעותי.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש