נייר ערך מגובה משכנתאות | Commercial mortgage-backed security (CMBS)

נייר ערך שמבסס את היכולת לשלם למשקיעים בו על תזרים הנובע ממאגר התחייבויות למשכנתאות מסחריות (מונחים דומים – נייר ערך מגובה נכסים, נייר ערך מגובה משכנתה למגורים).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש