ניתוח פיננסי יסודי | Fundamental Analysis

תהליך של הערכת כלל הנתונים הפיננסיים של חברה – רמת המכירות, הרווחיות ועוד – שמסייעים לקבוע את פוטנציאל ההשקעה הטמון בה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש