נכס ממשי / נדל״ן | Real asset

פריט מוחשי בעל ערך מהותי-פיזי.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש