נכס | Asset

משאב בעל ערך כלכלי שבבעלות אדם, תאגיד או מדינה, שמניב הכנסה או צפוי לספק הכנסה בעתיד.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש