נתחי סיכון | Tranche

כאשר משכנתאות מאוגחות, האג״ח שנוצרות מחולקות לרוב למספר מנות, המהוות נתחים של הסיכון הכרוך בעסקה.
תיעוד העסקאות מגדיר את הנתחים כ”סוגים” שונים (לדוגמה: ניירות ערך מסוג A, Class B ו-Class C), ברמות סיכון עולות (ובהתאמה – הריבית הגבוהה ביותר תשולם לאג״ח המסוכנת ביותר).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש