סובסידיה | Subsidy

תמיכה כספית ממשלתית בעסק או בשוק, ללא תמורה (סחורה/שירות/אחר).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש