עודף תקציבי | Budget surplus

מצב שבו ההכנסות עולות על ההוצאות.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש