עונתיות | Seasonal patterns (in data series)

עליות וירידות בערכי הנתונים המתרחשות כתוצאה/לצד אירועים עתיים/התפתחויות קבועות לאורך השנה (חגים, עונות השנה וכד׳).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש