עושר / הון | Wealth

שווי נכסיו של אדם שנצברו לאורך זמן.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש