עיקול נכס | Foreclose / Lien / Repossession / Seizure

קבלת חזקה על נכס ממושכן כתוצאה מאי תשלום ההלוואה/משכנתה מצד הלווה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש