עיקול נכס | Repossess

להשתלט מחדש על משהו כאשר הקונה לא מצליח לבצע תשלומים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש