עיקרון היכולת לשלם | Ability-to-pay principle

רעיון לפיו יש לטיל על אדם תשלום מיסים בשיעור שתואם את יכולותיו הכלכליות.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש