עלויות “עור הנעליים” | Shoe-leather costs

המאמץ והזמן שאדם משקיע בצמצום ההשלכות השליליות של אינפלציה עתידית (בהשאלה: עלותן של החלפת הנעליים המתבלות בשל ההליכה המרובה אל הבנק…). המשמעות המעשית – החזקת רוב הכסף בהשקעות ולא במזומן (כדי לצמצם את אובדן הירידה האפשרית בערך הכסף).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש