עלות ההזדמנות | Opportunity cost

ערכה של החלופה שלא נבחרה בתהליך קבלת החלטות מסוים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש