עליית ערך | Appreciation

עלייה בערך של נכס מסוים לאורך זמן.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש