ערך הכסף (TVM) | The Time Value of Money

העובדה שדולר שהתקבל היום אינו שווה לדולר שהתקבל בתקופת זמן קודמת או עתידית, בשל מחירו – הריבית שניתן להרוויח עליו.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש