ערך (הנכס) | Equity / Home Equity

ערכו של נכס בניכוי ההתחייבויות. ההפרש בין שווי הנכס לבין החובות הקיימים בגין רכישתו.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש